SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA USTANOVA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA USTANOVA
USLUGE
O NAMA
OSNIVANJE
Stomatološka Poliklinika Papić je osnovana 1992. godine kao prva privatna stomatološka poliklinika u Novom Sadu.
Posle 27 godina uspešnog rada, sa puno elana dočekujemo nove izazove, značajno ojačani kadrovski, organizaciono i tehnički.
Najvećim uspehom smatramo preko 100.000 uspešno saniranih i zadovoljnih pacijenata, bez i jednog spora i bez i jednog negativnog nalaza ili primedbe na rad Poliklinike od inspekcijskih nadzora. Želimo da naglasimo da nije bilo ni jedne primedbe inostranih komisija na radove rađene za osiguranike u inostranstvu.
Stomatologija ide krupnim korakom napred. Da bi pratili struku i nauku i nastavili da radimo uspešno i u narednom periodu, napravili smo sve potrebne kadrovske i organizacione promene u cilju poboljšanja i proširenja usluga.

LOKACIJA I PROSTOR
Poliklinika se nalazi na atraktivnoj lokaciji, u sopstvenom poslovnom prostoru površine 200m2, namenski građenom za zdravstvenu ustanovu i opremljenom po najvišim standardima.

OSNIVAČI SU:

stomatoloska polikilinika dr papic Prof. Dr Sci. Savo Papić, specijalista stomatološke protetike, doktor nauka i redovni profesor Univerziteta.

stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Olga Papić, specijalista ortopedije vilica i zuba.


Treći član konstitucionog tima prilikom osnivanja bio je Prof. Dr Sci. Jovan Ristić, specijalista maksiofacijalne hirurgije, redovni profesor i tadašnji načelnik maksiofacijalne hirurgije.