SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA USTANOVA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA USTANOVA
Prečice
STRUČNI TIM
Svi naši lekari stomatolozi su specijalisti, pri čemu su dvoje doktori nauka i redovni profesori Univerziteta. Svi zaposleni redovno prate razvoj savremene stomatologije i kontinuirano se edukuju, što omogućava primenu najsavremenijih metoda rada.

stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Olga Papić, specijalista ortopedije vilica i zuba, sa dugogodišnjim iskustvom i ostvarenim značajnim rezultatima rada. Suosnivač je Poliklinike i uspešno vodi Polikliniku od njenog osnivanja.
Pre osnivanja Poliklinike, već je bila iskusni specijalista sa iskustvima stečenim na specijalizaciji u Beogradu. Radeći u Osiječkoj regiji, obogatila je praksu razmenom iskustava sa specijalistima sa Zagrebačkog fakulteta. Kao specijalista ortopedije vilica i zuba, dugo godina je radila u Domu Zdravlja Novi Sad, sve do osnivanja Poliklinike. Predanim radom na Poliklici od njenog osnivanja, ostvarila je značajne rezultate i utemeljila odeljenje ortopedije vilica i zuba.stomatoloska polikilinika dr papic Prof. Dr Sci. Đorđe Petrović, specijalista ortopedije vilica, doktor nauka i redovni profesor Stomatološkog odseka Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu. Na Stomatološkoj Poliklinici Papić je stručni saradnik i konsultant za oblast ortopedije vilica i zuba (fiksna i mobilna ortodoncija).

stomatoloska polikilinika dr papic Prof. Dr Sci. Savo Papić, specijalista stomatološke protetike, doktor nauka i redovni profesor Univerziteta. Učestvuje u svim protetskim radovima na Poliklinici i svojim velikim iskustvom doprinosi da svi radovi budu na najvišem nivou. Suosnivač je Poliklinike i aktivno učestvuje u organizaciji rada i vođenju Stomatološke Poliklinike Papić i jedan je od troje doktora nauka koji su bili prvi nastavni kadar na 1978. godine novoosnovanom Stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Prošao je redovni put od asistenta, docenta, vanrednog do redovnog profesora Univerziteta. Objavio je 80 stručnih i naučnih radova. Koautor je četiri udžbenika za studente medicine i stomatologije i nosioc je više naučnoistraživačkih projekata (izvod iz enciklopedije grada Novog Sada).


stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Jelena Stojanov, specijalista preventivne i dečije stomatologije. Član je konstitucionog tima Poliklinike. Savremenim metodama i materijalima uspešno radi kako dečiju i preventivnu, tako i polivalentnu stomatologiju kod odraslih. Stučni rad nadopunjuje primenom savremenih uređaja: enopilot za mašinski tretman kanala korena, laser, … Menadžment završen za vreme rada u Galenici i veštine koje je tada stekla značajno doprinose u saradnji sa pacijentima. Učestvije na svim naučnim i stručnim skupovima svoje specijalnosti.

stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Jelena Gudelj Petrović, specijalista stomatološke protetike. Član je konsitucionog tima poliklinike. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom, a potpomognuta stručnom saradnjom Prof. Papića, uspešno radi u oblasti stomatološke protetike. Edukovana je za savremenu protetiku što podrazumeva izradu kako mobilnih, tako i fiksnih protetskih radova na implatatima. Uspešno radi bezmetalnu keramiku primenom KAM sistema (kumpijuterski vođena izrada protetskih radova). Kao specijalista stomatološke protetike u timu je sa implatologom kod ugradnje implatata. Osposobljena je za rad enopilotom i laserom.
stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Ljiljana Jovanović (Milutinović) specijalista stomatološke protetike, načelnik stomatologije na VMC u Novom Sadu. Sa svojim dugogodisnjim iskustvom, kao i specijalizacijom na VMA u Beogradu, značajno doprinosi uspešnom radu iz oblasti stomatološke protetike na Poliklinici. Sa istim uspehom radi i polivalentnu stomatologiju. Osposobljena je za rad enopilotom i laserom.stomatoloska polikilinika dr papic Dr Stom. Dr Danica Novaković, specijalista oralne hirurgije i implatologije. Uspešno radi oblast kako oralne, tako i parodontalne hirurgije. Primenjuje laser kod intervencija. Posebno ističemo njenu stručnost u ugradnji implatata, kontinuiranu edukaciju iz implatologije i besprekornu saradnju sa timom stomatološke protetike Poliklinike.
stomatoloska polikilinika dr papic Gordana Papić, zubni tehničar. Radi u zubnotehničkoj labaratoriji poliklinike i kontinuirano se edukuje. Pored rada na izradi protetskih radova, značajno se angazuje na poslovima oko vođenja i upravljanja Poliklinikom. Član je porodice osnivača.stomatoloska polikilinika dr papic Mirjana Skakić, stomatološka sestra sa dugogodišnjim iskustvom i preko 20 godina radi na Poliklinici. Pored uspešnog stručnog rada, učestvuje i u edukaciji mlađih kadrova (sestre pripravnici i stažisti).


stomatoloska polikilinika dr papic Momirka Dragojlović, stomatološka sestra. Uspešno obavlja sve poslove stomatološke sestre, kako na polivalentnoj stomatologiji, tako i na protetici, ortodonciji i hirurgiji.stomatoloska polikilinika dr papic Dragana Malbaša, sa završenom srednjom stručnom spremom obavlja posao higijeničara i privodi kraju dopunsko školovanje za zvanje stomatološke sestre. Po uputu Srednje Medicinske škole na Poliklinici obavlja praksu.